onsdag 27 mars 2013

Hägglund försvarar Billström, på ett läskigt sätt

"Munnen gick men huvudet var inte inkopplat". Göran Hägglund om Tobias Billströms påstående om blonda och blåögdas eventuella underrepresentation i så kallat flyktinggömmande, i Ekots lördagsintervju.

Hägglund förklarade också uttalandet med att Billström inte tänkte, i bemärkelsen tänkte efter eller tänkte sig för, när han sade detta. Som om det skulle vara en godtagbar förklaring till varför Hägglund har fortsatt förtroende för Billström som statsråd med ansvar för migrationsfrågor, och skäl till att betrakta Billströms uttalande med överseende.

När man inte tänker sig för yttrar man det som ligger och skvalpar i sinnet, på det sätt som tankarna spontant tar sig uttryck. Det är alltså idéer och strukturer man bär på, men eventuellt har för vana att dölja.

Stämmer Hägglunds tolkning av vad Billström gjorde är det alarmerande, för det betyder att vi har en migrationsminister som på ett lite djupare plan resonerar kring medborgarna och deras beskaffenhet i dessa värderande termer som han gav uttryck för.

När Hägglund kommenterade detta tryckte han hårt på att det var uttrycket som var fel, bland annat med orden "så kan man inte, så ska man inte uttrycka sig". Inte ett ord om att de tankestrukturer som uttrycket ändå måste haft sin rot i är det riktigt allvarliga i saken och därför borde vara vad vi diskuterar, snarare än frasering och ordval.

Var det inte på något liknande sätt när statsministern gjorde klart att arbetslösheten inte är ett allvarligt problem därför att vad han kallade för pursvenskar mitt i livet inte är särskilt drabbade?

Sverige, vad är det för människor du har bemäktigat, egentligen?

S 2014, det är den första åtgärd jag föreslår. Hur bra idéer jag själv bär på och vilken politisk sprängkraft de har återstår att se, men att säga till en av våra största morgontidningar att det är bättre att gömma sig för staten hos blonda och blåögda än andra är definitivt inte en bland dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar