onsdag 30 januari 2013

Utvärdering av signalspaning


Läser regeringens senaste rapport om integritetsskydd och FRA-lagen.

Jag har fått för mig att försvarsunderrättelsedomstolen är behörig att besluta om signalspaning, vilket skrivelsen också tar upp, alltså borde det vara där beaktandet av integritet och författningstexter sker, snarare än hos FRA som ju bara ska genomföra den sökning de har fått tillstånd till.

Det verkar heller inte vara någon omfattande kontrollverksamhet, trettio kontroller på två år enligt skrivelsen. Är det någon som har en aning om hur många signalspaningstillstånd som försvarsunderrättelsedomstolen medgivit sedan FRA-lagen trädde i kraft? Jag tänker mig att det är rätt många, annars är det en minst sagt meningslös signalspaning, om det är fråga om någon handfull spaningar per år.

"Den granskningsverksamhet som Siun ska utföra innebär ett starkt skydd för
att den personliga integriteten i samband med signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet uppnås i enlighet med riksdagens och
regeringens intentioner och beslut" är regeringens slutsats, vilken baseras på att Siun inte funnit något utav trettio fall av signalspaning vara lagstridigt. Ett felslut, eftersom lagstiftningen mycket väl kan vara otillräcklig för att skydda personlig integritet även om den tillämpas korrekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar