onsdag 6 februari 2013

Maria Larsson (KD) tror att allmän betyder obligatorisk


Igår gick ju den socialdemokratiska partistyrelsen ut med att vi vill göra förskolan allmän för barn från två års ålder.

Givetvis höll andra politiker koll på detta. En som nappade på den här idén som diskussionsunderlag var Maria Larsson (KD), mest känd för... jag vet inte riktigt, men hon förhalade interpellationer från Petzäll istället för att göra sin demokratiska plikt och vaknade inte upp till att den debatten behövde föras förrän han dog av den befintliga politiken på det aktuella området.

Hur som helst, hon twittrade reklam för att hennes chef skulle framträda i TV. Det är bara det att hon verkar ha ett rätt risigt grepp om svenska:

"S föreslår obligatorisk förskola från två år! Socialiseringen fortsätter.Lyssna när Göran Hägglund debatterar i Aktuellt ikväll. #fb #svpol"

https://twitter.com/MinisterMaria/status/298863858997657600

Jag vet inte riktigt hur hon gör den här tolkningen av allmän, men det vore intressant att veta vad hon tror att allmän rösträtt innebär. Personligen har jag aldrig släpats till valurnorna och då har jag säkert skolkat från något val. Men hon kanske tror att obligatorisk betyder samma sak som man brukar anse att allmän gör, alltså att obligatorisk skolgång är valfritt men tillgängligt för alla. Oavsett vilket är det en konstig synonym hon tycker sig ha hittat.

Förhoppningsvis kommer det ett klargörande från ministern under dagen idag, för det här ifrågasätter ju huruvida hon förstår vad hon läser när hon sätter sig in i såväl regeringens som oppositionens lagförslag och andra handlingar. För att inte tala om hur svårt det är att veta om man kan lita på att vad hon säger betyder vad man i allmänhet hade menat med det.

Och är det bara propaganda, en medveten omformulering för att smutsa till ett seriöst politiskt förslag i brist på sakliga argument, då är det fanimej ännu värre. Då utövar hon sin roll som politiker och opinionsbildare uppriktigt ohederligt, vilket vore väldigt obehagligt då hon ansvarar för barn och äldre i regeringens arbete.

Att hon skulle ha uttalat sig utan att ha tagit del av det hon kommenterar tycker jag att vi kan utesluta på den grunden att hon i sådant fall är ännu sämre lämpad att bedriva nationell toppolitik än det föregående ger vid handen och rimligen också borde inse det själv. Men det är klart, hon kanske inte tror att hon behöver det eller något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar