torsdag 7 februari 2013

Justitieutskottets ordförande om Uppdrag Granskning

http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Polisen-maste-prioritera-nathat/

Visserligen är det oklart varför olaga hot via nätet inte lagförs i den utsträckning som synes motiverad och därför lite vågat att påstå att polisen måste något alls i det hänseendet, men jag uppskattar att Morgan Johansson delar min uppfattning att regeringen bör se över hur ärekränkningsrätten kan tillvaratas av utsatta medborgare även när brottet begås i digitala miljöer och en viss grad av anonymitet föreligger.

Det pågår en satsning inom polisen som innebär att ett centrum som kommer att arbeta fokuserat mot internetbedrägerier inrättas, antagligen kommer den verksamheten att samla och upprätta kompetens rörande webben som brottsplats. Förhoppningsvis medför det en större effektivitet i utredningen av brott som olaga hot och liknande än den som råder idag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar