söndag 28 april 2013

Anmäl skolor som inte tillhandahåller mat

Om du upptäcker att en skola i anledning av Kommunals strejkvarsel inte kommer att tillhandahålla eleverna mat, gör en anmälan hos Skolinspektionen. Nedan följer en lathund för den som är nyfiken på hur en anmälan kan se ut.


"1 Anmälan
a) Vad anmäler du?
Vad har hänt?
Beskriv utförligt barnets/elevens situation och vad som har hänt eller händer. Om någon blivit utsatt för kränkningar vill vi be dig beskriva så noga du kan hur kränkningen skett och vad kränkningen består av. Försök få med samtliga tillfällen."

Stockholms stad vägrar leva upp till 10:10 i skollagen.

http://sundbyskolan.stockholm.se/stockholms-stads-kommunala-skolor-oppna-som-vanligt

De är skyldiga att tillhandahålla näringsriktig mat och får inte ålägga föräldrarna avgifter, vilket får förstår som ett förbud mot indirekta avgifter, exempelvis att begära att föräldrarna tillhandahåller eleverna mat.

"När hände det?
Beskriv noggrant när det hände. Händer det dagligen, har det hänt under en kort period eller har det hänt vid enstaka tillfällen? Försök att ange tidsperiod så noga som möjligt, t.ex. år, månad och datum."

26/4 gick de ut med information om att de avser göra på det här sättet. 29/4 är första dagen det praktiseras.

"Pågår det fortfarande?"  

Ja

"På vilket sätt anser du att förskolan/skolan gjort fel?"

Skolan efterlever inte skollagens krav enligt 10:10 skollagen.

"2 Vem har du kontaktat?
Har du anmält frågan/händelsen till huvudmannens (kommunen/styrelsen för den fristående skolan) klagomålshantering?"

Nej

"Om nej, varför inte?"

För att det är huvudmannen som beslutat i frågan.

"Är utredningen avslutad hos kommunen/styrelsen för den fristående skolan? "

Ja

"Har du talat med personal i förskolan/skolan om situationen?"

Nej (eller Ja om du faktiskt har gjort det)

"3 På vilken skola/förskola har händelsen inträffat?
För att vi ska kunna ta emot din anmälan måste du ange förskolans/skolans namn."

Sundbyskolan, andra skolor i Stockholms stad (exempelvis, ange annan skola om du uppmärksammat fenomenet på annat håll)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar