söndag 28 april 2013

Strejk- och blockadvarsel från Kommunal

Fackförbundet Kommunal kräver i den här avtalsrörelsen kronpåslag istället för procentökning för personer som tjänar under 25 000 SEK/månad, bland annat.

Kraven är högst rimliga och det är uppfriskande att ett så stort fackförbund så tydligt tar ställning för jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. För det är själva grundtanken bakom en löneökning i antal kronor, det får inga hävstångseffekter för de som generellt tjänar mer (eller mindre, beroende på perspektiv).

Givetvis finns det arbetsgivare som försöker frånsäga sig ansvaret för hur strejken drabbar deras verksamhet. Skolorna i Stockholms stad är ett exempel. Om du stöter på fenomenet, anmäl till rätt tillsynsmyndighet.

När det kommer till skolor som inte tänker tillhandahålla näringsriktig skolmat enligt 10:10 skollagen, anmäl detta till Skolinspektionen. I nästa blogginlägg följer en lathund för hur du kan gå till väga. Jag har använt Stockholms stads skolor som exempel och det är bra om du också tar dig tid till att anmäla dem enligt mallen, men möter du på andra exempel är det ännu viktigare att du ser till att göra en anmälan.

Det är fel av skolan att exempelvis erbjuda fil till lunch eller på annat vis frångå skyldigheten att tillhandahålla näringsriktig mat till eleverna. Via skattsedeln har vi redan betalat för detta och det är upp till huvudmannen att efterleva skollagens krav, det är ingenting som föräldrarna eller löntagarna ska behöva ansvara för. Om någon skola inte själv kommer att kunna tillhandahålla mat enligt gängse rutiner står cateringbranschen och liknande verksamheter till buds.

Att det finns skolor och massmedier som försöker framställa strejkens konsekvenser som att Kommunal är elaka mot allmänhetens barn är vidrigt, och jag vill att du hjälper mig uppmärksamma detta. Prata med vänner och bekanta om hur ni kan underlätta för de strejkande, anmäl kommunala verksamheter som inte efterlever lagkrav och prata om att det är viktiga och rimliga krav som Kommunal har ställt på arbetsgivarparten.

Läs också hos Genusfolket om varför Kommunal förtjänar stöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar