torsdag 18 april 2013

Arbete skadar och dödar

Det finns något vi behöver prata om.

Arbete.

Känner du till att arbete är farligare för dig än HIV/AIDS? Att sannolikheten är mycket stor att arbete i vid bemärkelse kommer att göra dig sjuk eller skadad någon gång under ditt liv?

Det här måste debatteras mer. Arbete är inget självändamål, lika lite som ekonomisk tillväxt är ett självändamål. Det är omoraliskt att ha ett samhälle där människor känner att de behöver ta arbetstillfällen som är skadliga eller farliga.

Byggsektorn tar livet av ungefär en person i månaden. Varje dag sjukskriver sig mängder av människor på grund av arbetsbelastning eller arbetsmiljö. Om vi vill ha ett långsiktigt hållbart Sverige behöver vi också inrätta en arbetskultur som innebär att medborgarna inte slits ut, vare sig fysiskt eller psykiskt. Går vi i spjutspetsen för detta kommer det att gå till historien som ett enormt framsteg för social och politisk praktik.

Mitt förslag är att vi ersätter arbetslinjen med en fritidslinje, för att på sikt gå över helt till en leklinje, ett samhälle baserat på personlig frihet och frivilligt deltagande i socialt nödvändiga organisationer. Vägen dit fordrar givetvis en kulturell revolution och flera generationers medvetna arbete med utbildning och politik, men det är inte omöjligt att göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar